Kulturdagane nærma seg

Snart er det klart for kulturdagar.
Det ser ut til å verte eit spennande arrangement for nokon og einkvar.
Spre bodskapet til vener og kjente!
Velkommen.